استخدام آموزش وپرورش درسال ۹۴(شروع ثبت نام ۱۵مرداد)+جزئیات

استخدام آموزش وپرورش درسال ۹۴(شروع ثبت نام ۱۵مرداد)+جزئیات

انتشارمتن فارسی قطعنامه ۲۲۳۱، برجام و ضمائم آن  توسط وزارت خارجه+لینک دانلود

انتشارمتن فارسی قطعنامه ۲۲۳۱، برجام و ضمائم آن توسط وزارت خارجه+لینک دانلود

میزان زکات فطره در لرستان ۵ هزار تومان است

میزان زکات فطره در لرستان ۵ هزار تومان است

استخدامِ تیم مهندسی کارخانه ذوب آهن رومشگان، بزودی

استخدامِ تیم مهندسی کارخانه ذوب آهن رومشگان، بزودی

رد شدن انتخابات به شیوه استانی-شهرستانی ،به جهت مغایر ت با موادی از قانون اساسی

رد شدن انتخابات به شیوه استانی-شهرستانی ،به جهت مغایر ت با موادی از قانون اساسی